De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 antwoord gegeven op de aan haar gestelde vragen die spelen bij slapende dienstverbanden. Een slapend dienstverband is een dienstverband tussen een werkgever en een werknemer, die twee jaar arbeidsongeschikt is en geen recht meer heeft op loon. Deze werknemer wordt door de werkgever slapend in dienst gehouden, zodat de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. De vraag of het in dienst houden van deze werknemer in strijd is met goed werkgeverschap stond centraal.

De Hoge Raad bepaalde dat werkgevers verplicht zijn om de slapende dienstverbanden te beëindigen op verzoek van een werknemer. Daarbij zijn zij dan verplicht om een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Uitzondering hierop wordt aanvaard wanneer de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Zo’n gerechtvaardigd belang kan gelegen zijn in reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer.

Werknemers zullen wakker geschud zijn door het antwoord van de Hoge Raad en zullen in overleg willen treden over een beëindiging van hun dienstverband.

Eva Rietdijk

 

Geef een antwoord