Werkgevers en werknemers zullen vanaf 1 januari 2020 met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) te maken krijgen. Gadellaa Advocatuur heeft de belangrijkste wijzigingen van de WAB voor u op een rijtje gezet.

De ketenregeling                 

De ketenregeling bepaalt hoeveel opeenvolgende tijdelijke contracten een werkgever over een bepaalde periode mag aangaan met een werknemer. Waar de ketenregeling onder de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) was vastgesteld op drie tijdelijke contracten over een periode van twee jaar, wordt de periode onder de WAB drie jaar. De contracten worden als opeenvolgend gezien indien deze elkaar opvolgen met een pauze van zes maanden of minder. De ketenregeling heeft per 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Dit houdt onder meer in dat een arbeidsovereenkomst die gesloten is voor 1 januari 2020 en eindigt op of na 1 januari 2020 valt onder de ketenregeling van de WAB.

Oproepkrachten

De positie van de oproepkrachten ten opzichte van de werknemer wordt verbeterd. De WAB probeert verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Daarnaast verplicht de WAB de werkgever om een oproepkracht die langer dan 12 maanden in dienst is een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Dit aantal uren is ten minste gelijk aan de gemiddelde omvang van arbeid die oproepkracht in 12 maanden daarvoor heeft uitgevoerd. Wees er als werkgever op alert dat u verplicht bent om oproepkrachten die op 1 januari 2020 langer dan 12 maanden in dienst zijn een vast aanbod te doen. Dit geldt dus ook voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2020 zijn gesloten.

Transitievergoeding

Onder de WAB veranderen er twee elementen van de transitievergoeding. Zo heeft de werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Daarnaast wordt de transitievergoeding verlaagd naar 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar. Er is geen verschil van vergoeding meer tussen de eerste tien jaren dienstverband en de daarop volgende jaren dienstverband. Dit geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2020 eindigen.

Ontslagregeling

Een werknemer ontslaan wordt makkelijker onder de WAB met de introductie van de i-grond. Deze zogenaamde i-grond maakt cumulatie van een aantal gronden mogelijk die elk op zichzelf niet voldoende zijn om een werknemer te ontslaan, maar gezamenlijk wel. De rechter zal naar redelijkheid oordelen of deze gronden tezamen ontslag rechtvaardigen. Indien wordt ontbonden op basis van de i-grond, kan de rechter werknemer een extra vergoeding toewijzen. Deze vergoeding bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding. In totaal dient een werkgever dan 1,5 transitievergoeding te betalen.

Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Wees goed voorbereid op de wijzigingen per 1 januari 2020. Neem bij vragen of advies over deze of verdere wijzigingen gerust contact met mij op.

Sandy Gadellaa

Geef een reactie