Specialismen

Voor ondernemers, organisaties en particulieren is Gadellaa Advocatuur de ‘one-stop-shop‘ voor resultaatgerichte juridische ondersteuning en advies. Gadellaa Advocatuur ondersteunt haar cliënten bij praktisch alle juridische zaken rond hun organisatie en activiteiten. In deze rechtsgebieden is het kantoor met name gespecialiseerd:

Arbeidsrecht

Het belangrijkste specialisme. Zowel werkgevers als werknemers worden met raad en daad bijgestaan bij op het gebied van arbeidsrechtelijke zaken. In 2004 heb ik de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht afgerond. Tevens ben ik lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Opstellen en beëindigen van arbeidscontracten​

Advisering bij arbeidsrechtelijke zaken bij fusies en overnames

Opstellen van personeelshandboeken en reglementen

Begeleiden van zieke werknemers en re-integratie-trajecten

Begeleiden van reorganisaties, overnames en bedrijfssluitingen

Opstellen van management- en detacheringsovereenkomsten​

Adviseren van ondernemingsraden

Arbeidsgeschillen en ontslag​

Opstellen van concurrentie- en relatiebedingen

Adviseren van HR afdelingen op gebied van arbeidsrechtelijke zaken

Overige diensten

Ik ben gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Maar door ruim 20 jaar ervaring in de advocatuur heb ik ook veel ervaring op andere rechtsgebieden:

Het Aansprakelijkheidsrecht geeft antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor geleden schade. Het kan hier gaan om schades als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval, beroepsziektes, medische blunders, sportletsel, wanprestatie, productaansprakelijkheid, beroepsfouten, onrechtmatige daad, etc. Vaak wordt hierbij onderhandeld met verzekeraars. Dit is complexe materie en ik help u hier graag mee.

Hoewel het ambtenarenrecht veel lijkt op het Arbeidsrecht, kent het toch een geheel ander juridisch kader. Op de werknemer zijn met name de regels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. In de regel is op de ambtenaar een rechtspositieregeling van toepassing. Bij de besluitvorming speelt het bestuursrecht een grote rol.

Bij Familierecht gaat het meestal om een echtscheiding waarbij je een advocaat nodig hebt. Gadellaa Advocatuur kan u echter ook bijstaan bij onder meer alimentatiekwesties, omgangsregelingen, boedelscheidingen en erfrechtkwesties (zoals de verdeling van een nalatenschap) of naamswijzigingen.

Boeken Gadellaa

Het Huurrecht heeft betrekking op huurovereenkomsten. Denk daarbij aan de huur en verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte. Ik kan u bijstaan bij het opstellen en/of beoordelen van een huurovereenkomst. Ook sta ik cliënten bij als er bijvoorbeeld sprake is van een huurachterstand, problemen met betrekking tot het onderhoud, overlast, of de beëindiging van een huurovereenkomst.

Niets is zo vervelend als een debiteur die niet betaalt. Vaak maakt een brief van een advocaat al indruk en gaat de debiteur daarna over tot betaling. Als dit niet helpt zal een incassoprocedure worden gestart. Beslaglegging is vaak effectief: ter zekerheid vooraf of ter executie naderhand. Ook een faillissementsverzoek is mogelijk en dwingt een debiteur vaak tot het treffen van een financiële regeling. Gadellaa Advocatuur helpt u graag om te zorgen dat uw openstaande vorderingen worden betaald.

Het Arbeidsrecht en het Ondernemingsrecht kennen veel raakvlakken en lopen vaak in elkaar over. Denk hierbij aan de keuzes bij het oprichten van een onderneming of het aangaan van een samenwerking en de contracten die hierbij om de hoek komen kijken (bijvoorbeeld een aandeelhouders- of managementovereenkomst). Ook adviseer ik bij geschillen tussen bijvoorbeeld aandeelhouders, vennoten of bestuurders. En ik help bestuurders die worden aangesproken op grond van Bestuurdersaansprakelijkheid.

De invoering van de nieuwe wetgeving op gebied van privacy en persoonsgegevens op 25 mei 2018, bekend als AVG/GDPR heeft veel gevolgen. Ook kleine organisaties en MKB-bedrijven moeten hier klaar voor zijn want ook zij verwerken persoonsgegevens. Op overtreding van deze wetten staan bovendien zeer hoge boetes. Wilt u weten wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn en hoe ik u kan helpen zo snel en eenvoudig mogelijk aan deze wetgeving te voldoen? Neem dan contact op.

Het verbintenissen- en contractenrecht speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven en bij elke ondernemer. Particulieren sluiten veelvuldig contracten (denk aan een koopovereenkomst, huurovereenkomst, geldleningsovereenkomst, etc.). Ook ondernemers sluiten veelvuldig contracten. Ik kan u adviseren bij het opstellen van de contracten, maar ook kan ik u bijstaan daar waar contracten niet worden nagekomen, problemen opleveren of beëindigd moeten worden. Een vak apart is daarbij het erfpacht- en opstalrecht een rechtsgebied waar ik ook ruime ervaring mee heb en waar ik cliënten succesvol in heb bijgestaan.

Sandy Gadellaa

Het Aansprakelijkheidsrecht geeft antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor geleden schade. Het kan hier gaan om schades als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval, beroepsziektes, medische blunders, sportletsel, wanprestatie, productaansprakelijkheid, beroepsfouten, onrechtmatige daad, etc. Vaak wordt hierbij onderhandeld met verzekeraars. Complexe materie en we staan u hier graag in bij. 

Hoewel het ambtenarenrecht veel lijkt op het Arbeidsrecht, kent het toch een geheel ander juridisch kader. Op de werknemer zijn met name de regels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. In de regel is op de ambtenaar een rechtspositieregeling van toepassing. Bij de besluitvorming speelt het bestuursrecht een grote rol.

Bij Familierecht gaat het meestal om een echtscheiding waarbij je een advocaat nodig hebt. Wij kunnen u echter ook bijstaan bij onder meer alimentatiekwesties, omgangsregelingen, boedelscheidingen en erfrechtkwesties (zoals de verdeling van een nalatenschap) of naamswijzigingen.

Het Huurrecht heeft betrekking op huurovereenkomsten. Denk daarbij aan de huur en verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte. Ik kan u bijstaan bij het opstellen en/of beoordelen van een huurovereenkomst. Ook sta ik cliënten bij als er bijvoorbeeld sprake is van een huurachterstand, problemen met betrekking tot het onderhoud, overlast, of de beëindiging van een huurovereenkomst.

Niets is zo vervelend als een debiteur die niet betaalt. Vaak maakt een brief van een advocaat al indruk en gaat de debiteur daarna over tot betaling. Als dit niet helpt zal een incassoprocedure worden gestart. Beslaglegging is vaak effectief: ter zekerheid vooraf of ter executie naderhand. Ook een faillissementsverzoek is mogelijk en dwingt een debiteur vaak tot het treffen van een financiële regeling. Wij helpen u graag om te zorgen dat uw openstaande vorderingen worden betaald. 

Het Arbeidsrecht en het Ondernemingsrecht kennen veel raakvlakken en lopen vaak in elkaar over. Denk hierbij aan de keuzes bij het oprichten van een onderneming of het aangaan van een samenwerking en de contracten die hierbij om de hoek komen kijken (bijvoorbeeld een aandeelhouders- of managementovereenkomst). Ook adviseer ik bij geschillen tussen bijvoorbeeld aandeelhouders, vennoten of bestuurders. En ik help bestuurders die worden aangesproken op grond van Bestuurdersaansprakelijkheid.

De invoering van de nieuwe wetgeving op gebied van privacy en persoonsgegevens op 25 mei 2018, bekend als AVG/ GDPR heeft veel gevolgen. Ook kleine organisaties en MKB-bedrijven moeten hier klaar voor zijn want ook zij verwerken persoonsgegevens. Op overtreding van deze wetten staan bovendien zeer hoge boetes. Wilt u weten wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn en hoe ik u kan helpen zo snel en eenvoudig mogelijk aan deze wetgeving te voldoen? Neem dan contact op.

Het verbintenissen- en contractenrecht speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven en bij elke ondernemer. Particulieren sluiten veelvuldig contracten (denk aan een koopovereenkomst, huurovereenkomst, geldleningsovereenkomst, etc.). Ook ondernemers sluiten veelvuldig contracten. Ik kan u adviseren bij het opstellen van de contracten, maar ook kan ik u bijstaan daar waar contracten niet worden nagekomen, problemen opleveren of beëindigd moeten worden. Een vak apart is daarbij het erfpacht- en opstalrecht een rechtsgebied waar ik ook ruime ervaring mee heb en waar ik cliënten succesvol in heb bijgestaan.

Bezoek

Kantoor Bilthoven

Mail

info@gadellaa-advocatuur.nl

Bel

06 – 22 79 28 51