Start 2020 met een lage WW-premie. Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Een van de doelstellingen van de WAB is om het aanbieden van vaste contracten voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Dit doel hoopt de wetgever te verwezenlijken door de introductie van de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. Vanaf 1 januari 2020 betaalt een werkgever een lage WW-premie over het loon van een werknemer met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van een oproepovereenkomst. Voor alle andere arbeidsovereenkomsten, op een paar uitzonderingen na, draagt de werkgever een hoge WW-premie af. Het verschil tussen de lage en de hoge WW-premie is vijf procentpunten.

Vaak, wanneer een een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wordt er geen nieuwe arbeidsovereenkomst opgesteld. Om lage WW-premie af te mogen dragen voor deze werknemers, moet de werkgever alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst opstellen (het schriftelijkheidsvereiste). Deze arbeidsovereenkomst moet door zowel de werkgever als de werknemer zijn ondertekend. Daarnaast moet uit de overeenkomst blijken dat het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is, niet zijnde een oproepovereenkomst.

Minister Koolmees erkende dat het opstellen van nieuwe arbeidsovereenkomsten administratieve lasten kan opleveren voor werknemers. Werkgevers voldoen dus ook aan het schriftelijkheidsvereiste indien zij een addendum, door beide partijen ondertekend, bij de oorspronkelijke overeenkomst voegen.

Werkgevers mogen dus vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie afdragen voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden, ook als deze overeenkomst nog niet schriftelijk is vastgelegd of het addendum nog niet is ondertekend door beide partijen. Wel moet op uiterlijk 31 maart 2020 de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum aanwezig zijn in de loonadministratie. Uit beide stukken moet blijken dat de werknemer uiterlijk 31 december 2019 in dienst was voor onbepaalde tijd. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, dan is de werkgever met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd.

Eva Rietdijk

Geef een antwoord