• Bericht gepubliceerd op:23 augustus 2021
  • Berichtcategorie:Actueel
  • Bericht reacties:0 Reacties

Kan de werkgever een leaseauto innemen bij ziekte?

Veel werknemers hebben een leaseauto, sommige van hen mogen deze zelfs privé gebruiken. Maar wat gebeurt er eigenlijk als de werknemer (langdurig) ziek wordt? Mag de werknemer de auto dan blijven gebruiken of moet hij deze inleveren?

Op 13 juli 2021 kwam deze situatie voor bij het Gerechtshof Den Haag. De werknemer was al 24 jaar in dienst bij het bedrijf en had een leaseauto ter beschikking die hij ook privé mocht gebruiken. De werknemer werd echter volledig arbeidsongeschikt en na 6 maanden besloot de werkgever, conform de binnen het bedrijf geldende mobiliteitsregeling, de auto in te nemen. De werknemer was van mening dat de werkgever hem hiermee kortte in zijn loon, wat tijdens ziekte niet is toegestaan. Hij stapte naar de rechter en vorderde compensatie van € 934 per maand.

Op grond van artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek behoudt een werknemer die arbeidsongeschikt wordt twee jaar recht op minimaal 70% van zijn loon. De invulling van het begrip ‘loon’ is, voor zowel werkgever als werknemer, dus van groot belang. De wet is niet eenduidig over dit begrip. Zo verstaat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag onder loon ‘de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking’, maar is voor de Wet loonbelasting ‘al hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking’ loon. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag zou het privégebruik van de leaseauto dus geen loon zijn maar volgens de Wet loonbelasting wel.

In het Burgerlijk Wetboek is geen zelfstandige definitie van ‘loon’ opgenomen. Uit de jurisprudentie volgt dat het begrip ‘loon’ in art. 7:629 BW uitsluitend ziet op het periodiek verschuldigde geldloon, en niet op andere vorm van loon. In deze zaak bevestigt het Gerechtshof Den Haag deze definitie. De conclusie van het Hof is dan ook dat de werkgever in zijn recht stond toen hij, op grond van de geldende mobiliteitsregeling, de auto van de werknemer innam.

Ivo Barends

 

Geef een antwoord