De avondklok is, in ieder geval voorlopig, van de baan. Dit oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag vandaag in een door Viruswaarheid gestart kort geding. Bij de invoering van de avondklok heeft de Staat gebruik gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (de Wbbbg), voor toepassing van deze wet is vereist dat er sprake is van een acute noodsituatie. De voorzieningenrechter overwoog dat er geen sprake was van superspoed en bovendien niet voldaan is aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. Wij kijken uit naar het door de Staat in te stellen spoedappel.

Sandy Gadellaa & Ivo Barends

Geef een antwoord