• Bericht gepubliceerd op:1 juni 2021
  • Berichtcategorie:Actueel
  • Bericht reacties:0 Reacties

Geen geld voor vakantiegeld

Het is weer zover. De temperatuur stijgt, de coronamaatregelen versoepelen en Nederland begint aan vakantie te denken. Dit gevoel wordt versterkt door het vakantiegeld dat werkgevers in juni aan hun werknemers betalen. Echter hebben veel werkgevers door de coronacrisis een teleurstellend jaar achter de rug en zoeken zij naar manieren om hun kosten (tijdelijk) te verlagen. Werkgevers verkennen de mogelijkheid om uitbetaling van het vakantiegeld (deels) uit te stellen. Maar is dit eigenlijk mogelijk?

Het vakantiegeld vindt zijn wettelijke grondslag in artikel 15 van de Wet minimumloon en vakantiebijslag. Het vakantiegeld, officieel vakantiebijslag, bedraagt ten minste 8% van het jaarloon en moet in beginsel in juni worden uitbetaald. Van de hoofdregel dat het vakantiegeld in juni wordt betaald kan alleen via een publiekrechtelijke regeling of een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

De arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid. Goed werkgever- werknemerschap spelen dan ook een grote rol. Van een werknemer mag worden verwacht dat hij, onder omstandigheden, met een redelijk voorstel van de werkgever instemt. Een voorstel tot inperking van het loon, waaronder het vakantiegeld valt, is echter bijna nooit redelijk. Ook tijdens de coronacrisis wordt van werkgevers verwacht dat zij het loon van hun werknemers volledig en op tijd betalen.

Het uitstellen van betaling van het vakantiegeld kan slechts worden bereikt door een privaatrechtelijke regeling of een schriftelijke overeenkomst die daartoe strekt. De werkgever kan dus niet eenzijdig besluiten het vakantiegeld (deels) pas later uit te keren. Wanneer de werkgever toch (tijdelijk) kosten wilt besparen door betaling van het vakantiegeld uit te stellen zal hij hierover met iedere afzonderlijke werkgever in overleg moeten treden en de gemaakte afspraken in een schriftelijke overeenkomst vast moeten leggen. Werknemers zijn niet verplicht met dit voorstel van de werkgever mee te werken.

Al met al is het voor werkgevers dus niet eenvoudig te besparen op het vakantiegeld. Het vakantiegeld korten is niet mogelijk en voor uitstel van betaling is schriftelijke overeenstemming met de werknemers vereist.

Ivo Barends

Geef een antwoord