Billijke vergoeding na seksueel grensoverschrijdend gedrag

Na de onthullingen rondom The Voice of Holland is seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer een belangrijk thema geworden. 36 organisaties, waaronder de FNV, zijn een petitie gestart om meer aandacht te krijgen voor dit onderwerp. Dat ook de rechtspraak niet gecharmeerd is van seksueel grensoverschrijdend gedrag blijkt wel uit een recente zaak die speelde bij de Rechtbank Gelderland.

Op 14 oktober 2021 kwam de volgende zaak voor. Nadat de werkneemster 10 jaar in dienst was geweest als tandartsassistente, verzocht de werkgever de rechtbank haar arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. De voorgeschiedenis was als volgt. De tandartsassistente was in 2011 in dienst getreden en ging vanaf 2017 ook een paar dagen per week als praktijkmanager bij de tandartspraktijk werken. Eind 2017 neemt de heer X, enig aandeelhouder en bestuurder van de werkgever, haar mee op een driedaagse cursus in Amerika.  Tijdens deze cursus heeft X grensoverschrijdend seksueel gedrag vertoond door ongepaste en seksueel getinte opmerkingen te maken en werkneemster aan te raken.

In de periode na de seksuele intimidatie heeft de werkneemster hier last van gehouden, zij heeft dit bij de werkgever gemeld en verzocht niet langer met X in één kamer werkzaam te hoeven zijn. Later meldt werkneemster dat zij het vervelend vindt dat X zich gelijktijdig met zijn vrouwelijke collega’s omkleedt in de gezamenlijke kleedkamer. Werkneemster wordt in september 2018 teruggezet in haar salaris, omdat X niet tevreden zou zijn met haar werkzaamheden als praktijkmanager. Later die maand meldt werkneemster zich ziek wegens klachten die het gevolg waren van de intimidatie.

Tijdens de ziekte van werkneemster heeft de werknemer zich onvoldoende ingezet om haar re-integratie te bevorderen. Werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op de kortst mogelijke termijn te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding. Werkneemster verzet zich niet tegen het ontbindingsverzoek maar vordert wel een billijke vergoeding, aangezien de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld zou hebben.

De kantonrechter volgt de werkgever niet in zijn standpunt dat de ziekmelding alleen te maken zou hebben met de terugzetten in salaris. De ziekmelding was het gevolg van de intimidatie. Dat de werkgever de werkneemster vervolgens (ten onrechte) heeft teruggezet in salaris heeft de arbeidsrelatie alleen maar verder op scherp gezet. Vervolgens heeft de werkgever zich niet aan de op hem rustende re-integratieverplichtingen gehouden. De combinatie van deze factoren maakt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Waarbij de seksuele intimidatie de kern is van het ernstig verwijtbaar handelen.

Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, kan de rechter de werknemer een billijke vergoeding toewijzen, indien de ontbinding het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. In deze zaak oordeelde de rechtbank dat dit het geval was. De rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst, werkneemster had hier immers geen verweer tegen gevoerd, en wijst een billijke vergoeding van € 100.000 bruto toe.


Geef een antwoord